Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego

Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS i zrzeszonym w Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego (FIDE – Fédération International pour le Droit Européen), która jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli (Belgia). Zgodnie ze Statutem PSPE jednym z celów Stowarzyszenia jest aktywne uczestnictwo w działalności FIDE. Ponadto, celem PSPE jest rozpowszechnianie wiedzy o prawie europejskim i integracji europejskiej oraz integracja środowisk prawniczych wokół idei integracji europejskiej.

Członkostwo w Stowarzyszeniu: 

PSPE jest otwarte na członkostwo osób, które wykazują się aktywnością w zakresie nauki lub praktyki prawa europejskiego oraz pragną realizować cele Stowarzyszenia. Kandydat wnioskuje o członkostwo składając deklarację członkowską. Skan podpisanej deklaracji członkowskiej należy przesłać w formacie pdf na adres mailowy Stowarzyszenia: pspe@pspe.org.pl. Wnioski o przyjęcie rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia, który w drodze uchwały podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia.

Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest regularne opłacanie składek członkowskich (obecnie 80-zł/rok kalendarzowy). 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Aktualności

Otwarta rejestracja na XXIX Kongres FIDE, 20-23 maja 2020 Haga (Holandia)

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rejestracja na XXIX Kongres FIDE, który odbędzie się w dniach 20-23 maja 2020 w Hadze.

Szczegóły znajdują się pod adresem https://fide2020.eu/registration/

Do 31 stycznia 2020 organizatorzy przewidzieli preferencyjne warunki rejestracji.

Zachęcamy do udziału w Kongresie. 

W imieniu PSPE raporty krajowe na Kongres FIDE w 2020 r. w Hadze przygotowali:

Topic 1: National Courts and the Enforcement of EU Law

  1. Prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik, Judge at the Supreme Court of the Republic of Poland, Department of European Law, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences; Supreme Court of the Republic of Poland
  2. Dr Agnieszka Sołtys, Department of European Law, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences

Topic 2: The new EU Data Protection Regime

  1. Prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak, Kozminski University, Department of International Law and European Union Law
  2. Mirosław Wróblewski, Attorney at law, Head of Constitutional, International Law Department in the office of the Commissioner for Human Rights, Kozminski University, Department of International Law and European Union Law

Topic 3: EU competition law and the digital economy

  1. Dr hab. Maciej Berrnatt, University of Warsaw, Centre for Antitrust and Regulatory Studies at the Faculty of Management 

Raporty krajowe zostały przekazane organizatorom w celu przygotowania raportów ogólnych oraz w celu publikacji.

Sprawozdawcom krajowym dziękujemy za trud przygotowania raportów. 

Szczegóły dotyczące XXIX Kongresu FIDE znajdują się na stronie: https://fide2020.eu/welcome/ 

Zachęcamy do udziału w Kongresie. 

Kontakt

Siedziba stowarzyszenia:

40-007 Katowice

ul. Bankowa 11b, pok. 2.10

e-mail: pspe@pspe.org.pl

Numer KRS: 0000207063

Nr rachunku: 45 1020 2313 0000 3802 0120 4205