Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego

Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS i zrzeszonym w Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego (FIDE – Fédération International pour le Droit Européen), która jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli (Belgia). Zgodnie ze Statutem PSPE jednym z celów Stowarzyszenia jest aktywne uczestnictwo w działalności FIDE. Ponadto, celem PSPE jest rozpowszechnianie wiedzy o prawie europejskim i integracji europejskiej oraz integracja środowisk prawniczych wokół idei integracji europejskiej.

Członkostwo w Stowarzyszeniu: 

PSPE jest otwarte na członkostwo osób, które wykazują się aktywnością w zakresie nauki lub praktyki prawa europejskiego oraz pragną realizować cele Stowarzyszenia. Kandydat wnioskuje o członkostwo składając deklarację członkowską. Skan podpisanej deklaracji członkowskiej należy przesłać w formacie pdf na adres mailowy Stowarzyszenia: pspe@pspe.org.pl. Wnioski o przyjęcie rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia, który w drodze uchwały podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia.

Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest regularne opłacanie składek członkowskich (obecnie 80-zł/rok kalendarzowy). 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Kontakt

Siedziba stowarzyszenia:

40-007 Katowice

ul. Bankowa 11b, pok. 2.10

e-mail: pspe@pspe.org.pl

Numer KRS: 0000207063

Nr rachunku: 45 1020 2313 0000 3802 0120 4205